CV oversigt

Jeg har opstillet CV'er med forskelligt indhold afhængigt af interesseområde:

It, Musik, Idræt samt et i prosatekst. Det bliver uoverskueligt hvis alt blandes sammen. De er hver på én A4 side.